Mogpog Hymn

Titik: Hildithia “Daisy” N. Osinsao

Musika: Celeste Manrique-Romulo

A.

Mogpog naming minamahal

Bayan naming sinilangan

Buhay dito ay tahimik

kahit salat sa yaman

‘Yan ang bayan naming minamahal

B.

Likas sa mga tagarito

ang pagiging matulungin

Dumaramay kanino man sa mga gawain

Mahilig sa kasiyahan, magalang, madasalin

masipag, matiyaga at malikhain.

Repeat A

May sariling kultura at mga kaugalian

na minana sa ninuno at mga magulang

Moriones at Putong, Buling Buling at Anunsyo

kulturang aming pinagyayaman.

Repeat A

Mogpogueño, Mogpogueño yan ang

tawag sa aming tagarito.

Mogpogueño, Mogpogueño magmahalan

lahat tayo.